Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Firma KARAT Software a.s. IČ 25352687 prohlašuje, že je zavázaná respektovat a chránit soukromí všech, se kterými přijde do styku. Naše firma bude nakládat s vašimi osobními údaji tak, abychom splňovali veškeré zákony, které se dotýkají ochrany osobních údajů a soukromí.

Sběr informací

Sbíráme o vás informace ve chvíli, kdy využijete jakékoliv interaktivní prvky, které spoléhají na vaše personalizované odpovědi, nebo ve chvíli, kdy od nás žádáte odpověď na vámi zadaný dotaz, nebo ve chvíli, kdy aktivně komentujete a vstupujete do vzájemné komunikace s naší firmou. Informace, které sbíráme, jsou omezené pouze na ty, které potřebujeme k poskytování specifické služby, o kterou jste požádali. Nezískáváme žádné citlivé informace, jako jsou vaše politické a náboženské názory, etnický původ, sexuální preference, zdraví nebo jakékoliv jiné citlivé údaje. Například pokud jste se zaregistrovali k našemu webu nebo jste vložili poptávku na služby naší firmy, případně i pracovní pozici v naší firmě skrze tyto stránky, použijeme k odpovědi na váš požadavek pouze tu e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete. Bez vašeho výslovného souhlasu nepoužijeme vaše kontaktní údaje pro žádné další účely.

Kontaktní formuláře

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaš e osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti KARAT Software a. s., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.

Jak využíváme „cookies“

Cookies, které jsou získány prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče ve chvíli, kdy navštívíte naše webové stránky, jsou zpravidla využívány webovými stránkami pro zlepšení vašeho uživatelského zážitku tak, že umožní stránkám si vás pamatovat buď striktně po dobu trvání vaší návštěvy (za využití „session“ cookie, která je vymazána ve chvíli, kdy zavřete webový prohlížeč), nebo si vás bude pamatovat pro více vašich návštěv (za využití „permanentní“ cookie). Využíváním našich stránek nám dáváte souhlas k využití cookies tak, jak jsme popsali výše. Pokud si nepřejete přijímat cookies z našich stránek nebo byste rádi zastavili ukládání permanentních cookies do vašeho počítače v budoucnosti, můžete změnit nastavení ve vašem prohlížeči.

Naše odpovědnost za webové odkazy

Tato politika ochrany soukromí je limitována na osobní údaje, které potřebujeme k poskytování specifické služby, o kterou jste požádali. V rámci těchto služeb poskytujeme odkazy na jiné webové stránky včetně sociálních sítí, jako je např. Facebook, Twitter, LinkedIn. Pokud budete používat tyto odkazy, pak byste měli používat tyto odkazované stránky v souladu s jejich uživatelskými politikami a politikami ochrany soukromí, jelikož jejich praktiky nakládání s daty nespadají do rozsahu těchto zásad ochrany soukromí.

Ochrana soukromí dětí

Aktivně nechceme sbírat informace o dětech. Dále aktivně nevytváříme zájmové segmenty specificky vytvořené pro cílení dětí.

Sdílení informací a zveřejnění

Neprodáváme, nepronajímáme vaše identifikační osobní údaje žádné třetí straně.
Kontaktujte nás, pokud se vaše informace či preference změní.
Pokud byste chtěli, aby vám přestaly od naší firmy chodit informace, nebo se změní vaše osobní preference a nebudete od naší firmy nadále chtít dostávat informace, které jste si vyžádali, nebo máte jakékoliv dotazy ohledně našeho nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás přímo na adresu:

KARAT Software a.s.
se sídlem Přerov, Dvořákova 2881/77 , PSČ: 750 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod oddíl B., vložka 1413,
Identifikační číslo:25352687
info@karatsoftware.cz
ID datové schránky: 7d3eqpw

Aktualizace

Tyto zásady OCHRANY SOUKROMÍ uplatňované fy KARAT Software a.s. mohou být v průběhu času aktualizovány. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme v případě Vašeho zájmu kontrolovat aktuálnost znění těchto zásad, abyste si byli vědomi všech změn.

Poslední aktualizace: 2. 11. 2017