Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Firma KARAT Software a.s. IČ 25352687 prehlasuje, že je zaviazaná rešpektovať a chrániť súkromie všetkých, s ktorými príde do kontaktu. Naša firma bude nakladať s vašimi osobnými údajmi tak, aby sme spĺňali všetky zákony, ktoré sa dotýkajú ochrany osobných údajov a súkromia.

Zber informácii

Zbierame o vás informácie od chvíle, kedy využijete akékoľvek interaktívne prvky, ktoré spoliehajú na vaše personalizované odpovede, alebo vo chvíli, keď od nás žiadate odpoveď na vami zadanú otázku, alebo vo chvíli, kedy aktívne komentujete a vstupujete do vzájomnej komunikácie s našou firmou. Informácie, ktoré zbierame, sú obmedzené iba na tie, ktoré potrebujeme k poskytovaniu špecifickej služby, o ktorú ste požiadali. Nezískavame žiadne citlivé informácie, ako sú vaše politické a náboženské názory, etnický pôvod, sexuálne preferencie, zdravie alebo akékoľvek iné citlivé údaje. Napríklad pokiaľ ste sa zaregistrovali na našom webe alebo ste zadali otázku na služby našej firmy, prípadne sa zaujímali o pracovnú pozíciu v našej firme skrze tieto stránky, použijeme k odpovedi na vašu požiadavku iba tú e-mailovou adresu, ktorú nám poskytnete. Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme vaše kontaktné údaje pre žiadne ďalšie účely.

Ako využívame „cookies“

Cookies, ktoré sú získané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo chvíli, kedy navštívite naše webové stránky, sú spravidla využívané webovými stránkami pre zlepšenie vášho užívateľského zážitku tak, že umožní stránkam si vás pamätať buď striktne po dobu trvania vašej návštevy (za využitia „session“ cookie, ktorá je vymazaná vo chvíli, kedy zatvoríte webový prehliadač), alebo si vás bude pamätať pre viacero vašich návštev (za využitia „permanentného“ cookie). Využívaním našich stránok nám dávate súhlas k využitiu cookies tak, ako sme uviedli vyššie. Pokiaľ si neželáte prijímať cookies z našich stránok alebo by ste radi zastavili ukladanie permanentných cookies do vášho počítača v budúcnosti, môžete zmeniť nastavenia vo vašom prehliadači.

Naša zodpovednosť za webové odkazy

Táto politika ochrany súkromia je limitovaná na osobné údaje, ktoré potrebujeme k poskytovaniu špecifickej služby, o ktorú ste požiadali. V rámci týchto služieb poskytujeme odkazy na iné webové stránky vrátane sociálnych sietí, ako je napr. Facebook, Twitter, LinkedIn. Pokiaľ budete používať tieto odkazy, potom by ste mali používať tieto odkazované stránky v súlade s ich užívateľskou politikou a politikou i ochrany súkromia, nakoľko ich praktiky nakladania s dátami nespadajú do rozsahu týchto zásad ochrany súkromia.

Ochrana súkromia detí

Aktívne nechceme zbierať informácie o deťoch. Ďalej aktívne nevytvárame záujmové segmenty špecificky vytvorené na cielenie detí.

Zdieľanie informácii a zverejnenie

Nepredávame, neprenajímame vaše identifikačné osobné údaje žiadnej tretej strane.
Kontaktujte nás, pokiaľ sa vaše informácie či preferencie zmenia.
Pokiaľ by ste chceli, aby vám prestali z našej firmy chodiť informácie, alebo sa zmenia vaše osobné preferencie a nebudete od našej firmy naďalej chcieť dostávať informácie, ktoré ste si vyžiadali, alebo máte akékoľvek otázky ohľadne nášho zachádzania s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás priamo na adresu:

KARAT Software a.s.
se sídlem Přerov, Dvořákova 2881/77 , PSČ: 750 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod oddíl B., vložka 1413,
Identifikační číslo:25352687
info@karatsoftware.cz
ID datové schránky: 7d3eqpw

Aktualizácia

Tieto zásady OCHRANY SÚKROMIA uplatňované firmou KARAT Software a.s. môžu byť v priebehu času aktualizované. Z tohoto dôvodu vám odporúčame v prípade vášho záujmu kontrolovať aktuálnosť znenia týchto zásad, aby ste si boli vedomí všetkých  zmien.

Posledná aktualizácia: 2. 11. 2017